Communicatie

Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde

• interactie tussen cellen en weefsels
• interactie met buitenwereld
• homeostase