neurotransmitters

Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde

• NA & ACh
• neuroreceptoren
• nicotine & muscarine