orthosympaticus & parasympaticus

Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde

• fight-flight-fight tov rust
• anabool-catabool