preparaat van het humane zenuwstelsel

 

 

ganglia

Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde

• functie
• positie tov doelorganen
• positie tov centraal