prikkelvoortgeleiding

Daar waar de celmembraan spanning gestuurde ionkanalen heeft kan een actiepotentiaal ontstaan na een locale depolarisatie.
Wat is daarvan de consequentie op een plaats die wat verder verwijderd is van de plaats waar de actiepotentiaal is ontstaan?

Dat is vooral interessant als de cel wat langer is.
Voortplanting van de actiepotentiaal over een langere afstand geeft de mogelijkheid van communicatie over die afstand.