spieractivatie

Spieractivatie wordt veroorzaakt doordat Ca2+ vrijkomt binnen de sarcomeren.
Dit Ca2+ wordt aangetroffen in het sarcoplasmatisch reticulum.
Het sarcoplasmatisch reticulum is nauw verbonden met het sarcolemma via de T-tubuli.