Vascularisatie van het hoofd-hals gebied

Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde

arteriële bloedvoorziening
veneuze bloedafvoer
lymfe drainage