Innervatie van het hoofd-hals gebied

Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde

sensibiliteit
motoriek
autonome innervatie