illustratie uit: Hans van den Boogaard, Laurens de Rooy, Johan Kortenray:
Verzamelaars van vorm. Amsterdam University Press, 2009.

verzorgingsgebieden

Verstoringen in de bloedvoorziening zijn soms terug te voeren op één of meerdere bloedvaten.

Achtereenvolgens komen ter oefening aan de orde:

• huid
• mondholte
• neusholte