aorta en halsarteriën in situ

 

aorta

De lichaamsslagader ( aorta) loopt achter de truncus pumonalis naar omhoog (aorta ascendens), om zich vervolgens via een boog (arcus aortae) naar achteren en naar beneden te vervolgen (aorta descendens).