veneuze afvoer van het aangezicht

De venen die het zuurstofarme bloed van het aangezicht afvoeren liggen over het algemeen wat oppervlakkiger dan de arteriĆ«n. Vaak lopen ze min of meer parallel aan een gelijknamige arterie. Ze verzamelen zich in de halsvenen, waarvan de v. jugularis interna de belangrijkste is.
Oppervlakkig daarvan loopt de v. jugularis externa, en meer naar voren de v. jugularis externa.
Deze drie eindigen allemaal in de v. brachiocephalica, die op zijn beurt het veneuze bloed rechtstreeks in de v. cava superior stort.