vascularisatie van het aangezicht

vascularisatie van het aangezicht

Het gehele aangezicht, inclusief mond en neusholte worden voorzien van arterieel bloed via de a. carotis externa.
De afvoer van veneus bloed verloopt via verschillende takken van de v. jugularis.