arteriƫle bloedvoorziening van het aangezicht

Het zuurstofrijke bloed bereikt het aangezicht via de a. carotis communis.
Deze splitst in een oppervlakkige tak (a. carotis externa) en een diepe tak (a. carotis interna) bij de sinus caroticus.
Het aangezicht ontvangt arterieel bloed vanuit de a. carotis externa.