vascularisatie van het aangezicht

vascularisatie van het aangezicht

Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde

arteriële bloedvoorziening
veneuze bloedafvoer
lymfe drainage