Innervatie van het hoofd-hals gebied

Wordt voornamelijk verzorgd door een aantal hersenzenuwen. Daarnaast speelt de plexus cervicalis een rol.

Deze zenuwen zijn alle gepaard. De betreffende innervatie is voornamelijk enkelzijdig. In de buurt van het mediane vlak is er een (geringe) wederzijdse overlap.