<

autonome innervatie van het hoofd-hals gebied

samenvattend:
De autonome innervatie van het hoofd-hals gebied betreft vooral de parasympatische innervatie van de speekselklieren (en de traanklieren).

Hierna wordt de sensibele innervatie van de huid en mucosa besproken in de vorm van de verzorgingsgebieden